Microsoft, Xamarin, Xamarin Forms, Azure 
 

KRydsplatform-udvikling

Vi har taget et strategisk valg om at udvikle vores apps med krydsplatform værktøjer. I de sidste 3-4 år har vi derfor benyttet os af Xamarin Forms. Xamarin er Microsofts .NET baserede værktøj til at lave ægte native apps til iOS, Android, Windows og snart også Tizen, Linux og macOS X.

Ved traditionel app-udvikling bruger man ét hold af udviklere pr. platform. Hver platform har sit eget udviklingsmiljø, sine egne værktøjer og sit eget sprog. Android app’en udvikles med Android Studio i Java  eller Kotlin. iOS app’en udvikles med Xcode i Objektive-c eller Swift. Det er omkostningstungt, ineffektivt og tidskrævende. 

Sådan fungerer det ikke ved krydsplatform-udvikling, hvor kun ét hold af udviklere samtidigt bygger en app til både iOS og Android. Med Xamarin Forms kan iOS og Android apps dele op mod 96% af den samme C# og .NET kildekode. Det gælder den fælles forretningslogik men også beskrivelsen af skærmbilleder. Det betyder, at når vi udvikler eller vedligeholder en feature til iOS app’en så kommer den automatisk med i Android app’en - eller omvendt.

Xamarin apps er ægte færdigkompileret maskinkode og kan ikke sammenlignes med de mange populære men begrænsede javascript fortolkede og HTML baserede værktøjer. Xamarin apps har samme effektivitet og ydelse som apps lavet med værktøjer fra Apple og Google. Xamarin er ejet af Microsoft så Xamarin’s værktøjer benytter samme højeffektive compiler teknologi og .NET framework som Microsoft bruger til sine egne platforme. Derfor kan Xamarin apps dele kode og biblioteker med f.eks ASP.NET web sites og Microsoft Azure tjenester. 

Vi mener at krydsplatform-udvikling af forretningsvendte apps er billigere, mere effektivt og mindre tidskrævende.